วันที่ Event รายละเอียด เพิ่มในปฎิทิน
22 เม.ย. 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 10:00 น.
12 มี.ค. 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566
Virtual Event เวลา 10:15 - 11:00 น.