เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญ 2566
สัดส่วนรายได้

หน่วย:%

2566
4,748.7 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

หน่วย:ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย:ล้านบาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

SET : NSL
21.20 บาท
-0.40 (-1.85%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
549,681
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
11,594,000
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารบริษัท