เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญ Q2/2566
สัดส่วนรายได้

หน่วย:%

Q2/2566
1,166.3 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

หน่วย:ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย:ล้านบาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

SET : NSL
22.20 บาท
-0.20 (-0.89%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
324,909
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,239,600
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารบริษัท