เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญ 3M'2565
สัดส่วนรายได้

หน่วย:%

3M'2565
933 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

หน่วย:ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย:ล้านบาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

SET : NSL
16.40 บาท
+0.10 (0.61%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
236,926
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,850,540
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารบริษัท