บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

NSL ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ อาหารรองท้อง เพื่อจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายใต้แบรนด์อีซี่เทสต์ อีซี่สวีท และเซเว่น เฟรช ซึ่งเป็นแบรนด์ของ CPALL นอกจากนี้ NSL มีสินค้าที่พัฒนา ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ของ NSL เอง ได้แก่ บัตเตอร์ฟิน, ชิลี, เนเชอรัล ไบท์, ปังไท เพื่อจำหน่ายทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade: MT) เช่น ร้านสะดวกซื้อต่างๆ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายปลีกแบบขายส่งหรือไฮเปอร์มาร์เก็ต/Cash and Carry และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade: TT) เช่น ตลาด ร้านค้า ร้านขายของฝาก
ชื่อย่อ:

NSL

เลขทะเบียนบริษัท:

0107563000088

ทุนจดทะเบียน:

300,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว:

300,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้:

หุ้นละ 1 บาท

สำนักงานใหญ่:
55/22 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง- สะพานนนทบุรี (345) ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ประเทศไทย
โทรศัพท์:

+66 (0)2 525 8537

+66 (0)2 525 8520 - 22

+66 (0)2 149 9436 - 39

แฟกซ์:

+66 (0)2 525 8538

เว็บไซต์: