เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญ Q3/2566
สัดส่วนรายได้

หน่วย:%

Q3/2566
1,189.3 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

หน่วย:ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย:ล้านบาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

SET : NSL
18.70 บาท
-0.10 (-0.53%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
143,786
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2,687,860
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารบริษัท