เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญ Q1/2566
สัดส่วนรายได้

หน่วย:%

Q1/2566
1,097.5 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

หน่วย:ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย:ล้านบาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

SET : NSL
22.70 บาท
-0.30 (-1.30%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
718,644
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
16,297,760
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารบริษัท