เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญ 9M'2565
สัดส่วนรายได้

หน่วย:%

9M'2565
2,943.6 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

หน่วย:ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย:ล้านบาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

SET : NSL
23.00 บาท
+0.10 (0.44%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
445,802
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
10,263,700
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารบริษัท