เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญ 6M'2565
สัดส่วนรายได้

หน่วย:%

6M'2565
1,923.5 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

หน่วย:ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย:ล้านบาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

SET : NSL
21.90 บาท
+0.30 (1.39%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
847,592
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
18,579,820
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารบริษัท