เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญ 3M'2565
สัดส่วนรายได้

หน่วย:%

3M'2565
933 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

หน่วย:ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย:ล้านบาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

SET : NSL
16.50 บาท
+0.20 (1.23%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
194,646
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,209,030
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารบริษัท