เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญ ไตรมาสที่ 1/2567
สัดส่วนรายได้

หน่วย:%

Q1/2567
1,350.8 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

หน่วย:ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย:ล้านบาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

SET : NSL
32.50 บาท
+1.00 (3.17%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,650,327
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
53,395,600
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารบริษัท