เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2563
สัดส่วนรายได้

หน่วย:%

2563
2,927.60 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

หน่วย:ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย:ล้านบาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

SET : NSL
19.10 บาท
-0.30 (-1.55%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,142,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
21,910,750
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารบริษัท